GFS training

De GFS Expert licentie

HRM deskundigen, coaches en andere professionele begeleiders kunnen een GFS Expert-licentie verwerven voor de afname en bespreking van de GFS Expertrapporten.

 

De training
Na het bespreken van de eigen GFS met een GFS-Expert kan de licentietraining worden gevolgd.
De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. een GFS-Expert-syllabus om dieper inzicht te krijgen in de theorie van de GFS;
  2. een (telefonische) supervisie-sessie met een GFS-trainer (of training in groepsverband);
  3. een toets over het theoretische gedeelte (af te nemen op één van de intervisiebijeenkomsten);
  4. een intervisiebijeenkomst (na bespreking van minimaal één Expertrapport bij een proefpersoon).

Na het volgen van bovenstaande licentietraining en het praktijkgedeelte, bestaande uit de bespreking van minimaal vijf Expertrapporten met (proef)personen, wordt de licentie verleend. Hierna kan de GFS bij collega's of cliënten worden afgenomen.

Investering
Het verkrijgen van een GFS-Expert licentie verlangt de volgende investering:
Naast de bespreking van de eigen GedragsFlexibiliteitSchaal door een GFS-Expert, tegen het met hem of haar overeengekomen tarief, is de investering voor de licentietraining € 295,- ( ex 21% btw.)
Daarna kan de Expert in spé GFS-Expertrapporten inkopen à € 99,- (of 120 impr0ve credits, incl. btw.).

Permanente educatie
De licentienemer neemt jaarlijks (in ieder geval twee maal in twee jaar) deel aan een intervisiebijeenkomst en bespreekt jaarlijks minimaal drie GFS Expertrapporten.
Bij afname van vijf rapporten is de intervisie-bijeenkomst kostenloos, anders € 99,- + 21% BTW.

Stuur een mail aan info@impr0ve.com om een GFS Expert licentietraining aan te vragen.