De GFS-Teamplot verschaft inzicht in de samenstelling van een team,
qua karakters, competenties en hoe deze zich t.o.v. elkaar verhouden.

Zodra alle leden van een team een GFS vragenlijst hebben ingevuld
kan uit de verkregen data een Teamplot worden samengesteld.

Mail voor meer informatie naar info@impr0ve.com.